Privacy Verklaring

Bel ons rechtstreeks via +31 (0)299 364422

U kunt ons ook een e-mail sturen, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug! info@burgerenco.nl

Privacyverklaring Fa. Burger & Co.

Inleiding. In deze privacy verklaring leest u alles over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, hoe daarmee omgegaan wordt en voor welke doelen wij die gegevens opslaan. Verder vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u die rechten kunt gebruiken.

Als gevolg van interne veranderingen of door bijvoorbeeld wetswijzigingen, zal onze privacyverklaring soms gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Wie zijn wij? U leest op dit moment de privacy verklaring van Fa. Burger & Co. uit Volendam. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van prefab wapening voor woningbouw, hoogbouw, fabriekshallen en het vlechten van betonvloeren met grote oppervlakten.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig? Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd, namelijk commercieel, belang. Immers, zonder uw contactgegevens kunnen wij niet in contact met u komen, de gevraagde informatie of offerte niet aanleveren, noch de aan ons verstrekte opdrachten (laten) uitvoeren. Hiervoor hebben wij doorgaans naam van de contactpersoon, diens e-mailadres en telefoonnummer nodig. Deze gegevens verkrijgen wij van uzelf of uw organisatie.

Wie krijgt mijn gegevens? Uw gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt voor de hiervoor aangegeven doelen. Uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden, kan het voorkomen dat wij uw contactgegevens delen met derden, zoals (onder-)aannemers, uitvoerders, architecten e.d. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.
Wij houden ons het recht voor om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze onderneming en/of onze (ingehuurde) medewerkers te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Omdat wij over het algemeen langdurige relaties hebben met onze opdrachtgevers, bewaren wij uw contactgegevens tot het moment dat u of uw onderneming aangeeft om de gegevens te verwijderen. Dit laatste kunt u doen door ons per e-mail een verzoek hierom te sturen. Zie ook onder ‘Wat zijn uw rechten?’.

Wat zijn uw rechten? In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen waarvan persoonsgegevens worden bewaard, de volgende rechten:
o Recht op inzage: U heeft altijd het recht om uw bij ons vastgelegde en bewaarde gegevens op te vragen. Dit doet u door een verzoek hiertoe per e-mail aan ons te sturen. U krijgt dan z.s.m. een overzicht van uw bij ons opgeslagen gegevens.
o Recht op rectificatie: Als uw gegevens niet kloppen of veranderd zijn, dan verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen. Dan zullen wij uw gegevens aanpassen.
o Recht op het indienen van een klacht: Indien u vindt dat wij niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
o Recht op overdracht: als jij een dienst aanbiedt en je klant besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft je klant het recht dat de gegevens door jou worden overdragen aan die andere partij.
o Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Als u niet langer wenst dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn, dan kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens te wissen.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@burgerenco.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Na afhandeling van het door u ingeroepen recht, zullen wij uw kopie ID-bewijs vernietigen.

Beveiliging. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Vanwege ons werk is het soms noodzakelijk om uw contactgegevens op verschillende manieren vast te leggen: denk aan het opslaan in een mobiele telefoon, of op papier voor in de vrachtwagen, keet of op de bouwplaats. De apparaten en software waar wij gebruik van maken om uw contactgegevens in op te slaan, zijn beveiligd door wachtwoorden en/of vingerscan en/of gezichtsherkenning.

Heeft u nog vragen omtrent ons gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact met ons op.

Fa. Burger & Co. | info@burgerenco.nl | 0299 364422
Julianaweg 206 B 12 | 1131 DL | Volendam
Postbus 223 | 1130 AE | Volendam
KVK 36012829